Julkaistu    |  Päivitetty 
Anssi Kemppinen

Laikon ampumaradan hirvirata ehostui

Uudessa ampumakatoksessa on meluvaimennus. Ampumaradan kunnostuksessa kului talkootyötunteja. Veikko Kovanen Uudessa ampumakatoksessa on meluvaimennus. Ampumaradan kunnostuksessa kului talkootyötunteja.

Laikon ampumaradan hirviradan kunnostukset on tehty.

Syksyllä 2018 radan läheisyyteen asennettiin pohjaveden tarkkailuputki. Loppuvuodesta poistettiin hirviradan taustavallin pilaantunut maa-aines, joka toimitettiin Etelä-Karjalan jätehuollon toimipisteeseen Kukkuroinmäelle.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Rautjärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Veikko Kovanen totesi vuoden lopun Erätulilla, että maa-ainesten käsittelyyn haettiin parikin kertaa ELY-keskukselta avustusta, ympäristöministeriön myöntämästä pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyrahastosta. Mutta turhaan.

– Perusteena päätökselle on ollut se, että koska toimintamme jatkuu alueella, ei avustusta voida myöntää, sanoi Kovanen Erätulilla, jotka leimusivat juuri Laikon ampumaradalla.

Hirviradan jatkotöitä helpotti Leader-rahoitus, jonka ampumarataa hallinnoiva riistanhoitoyhdistys sai vuoden 2019 keväällä. Leader-hankkeella rakennettiin hirviradan taustavallin pohjavesisuojaus ja uusi ampumakatos, jossa on meluvaimennus.

Pohjaveden suojaustyö alkoi viime kesänä.

– Taustavallin ja vallin etuosaan asennettiin vettä läpäisemätön kitkakalvo sekä ratakiskoituksen ja vallin väliin salaojitus, jolla valumavedet ohjataan puhdistuskaivoon, sanoi Kovanen.

Syksyllä elokuun ja marraskuun välillä tehtiin uusi ampumakatos. Ja viimeisimpänä työnä on valmistunut melumallinnus, joka on toimitettu ympäristöviranomaisille.

Kommentoi

Hae sivuilta